חצוצרה בואדי סיכום. בעל זבוב

פרק 20 — החזרה מאילת, והידיעה על מותו של חיסאם בנוסף, עובד הספר לתיאטרון הנוער הארצי על ידי ב־, ועלה שוב ב- ב בעיבודו של שמואל הספרי
המלחמה יכולה לקבל משמעות ארצית מלחמת עמים , מלחמת לבנון, מלחמת תרבויות: ערבים - יהודים, עולים - מקומיים, אנשים שונים שרוצים באיחוד אולם החברה אינה מאפשרת להם וכו אך עם עלייתם לארץ הועברו ההורים לבית אבות

חצוצרה בוואדי

היא מנסה להיות "יותר יהודיה מהיהודים" כמו שאומרת לה אחותה.

1
ניתוח יצירות ספרותיות/סמי מיכאל/חצוצרה בואדי
הוא זה שהבריח את אחיה של אום-הודא לחיפה, הלשין עליהם לשלטונות היהודיים ושדד את כספם
ניתוח יצירות ספרותיות/סמי מיכאל/חצוצרה בואדי
הוא נהג כך כלפיי הגברים מאחר שהוא רואה שהם חשובים לנכדותיו, שהן הדבר החשוב ביותר עבורו
ניתוח יצירות ספרותיות/סמי מיכאל/חצוצרה בואדי
שאלות אלו אינן נפתרות בתום העלילה אלא נותרות פתוחות לקורא להרהר בהן אלכס הוא יותר רוסי מאשר יהודי, למרות נכונותו להילחם בצבא הישראלי
היא נהגה להכות אותו בצעירותו ולהתעלם לחלוטין מאביו החולה דמויות משניות הרומאן מאכלס מגוון דמויות משנה המרכיבות את הסביבה החברתית ביצירה

סמי מיכאל

פרק 12 — תולדותיו של אליאס, סבא של הודא ומרי.

9
בעל זבוב
לשם כך השכיר את החדר על הגג לפועלים מהשטחים בתקווה שאלו ימררו את חיי אום-הודא ובנותיה
ספרות
החצוצרה קוראת להודא לעלות אליו לגג
הרומאן חצוצרה בואדי מאת סמי מיכאל
הוא מנגן כדי להביע את געגועיו לאהובתו הרחוקה
למרות שמרי היא בעלת תכונות פנימיות רבות ומגונות, ושהיא אינטלקטואלית, הגברים מתענינים רק ביופיה החיצוני בנות המשפחה, הודא ומרי, תלושות מבחינה חברתית ותרבותית ויש בכך משום איום על עתידן
לא מדובר באיום חיצוני של מלחמה כמו ב"חצוצרה בואדי" , אלא איום של אוייב שנמצא בך פרק 5 — הודא נזכרת בבהיג'

בעל זבוב

יחד עם אלכס מתה גם התקווה לאיחוד בין שני העמים.

סמי מיכאל
שירלי, עובדת נוספת במשרד, מייצגת מתירנות מוחלטת
בעל זבוב
הוא למד שם שרק החזק והמהיר ביותר מסתדר, וכך נהג במשך כל חייו
בעל זבוב
הכל כתוב בבהירות, אך למרות זאת נראה כי סגנון הדיבור הוא מלאכותי, אולי מאחר ששפת האם של הודא היא ערבית, והיא פשוט ניסתה לסגל לעצמה סיגנון מזויף ומלאכותי